miesto pre Váš oddych s blízkymi a priateľmi


pobyt zvierat
neumožňujeme


Prijaté rezervácie:

Dnes (Slottsbron) rezervovaný 1-dňový pobyt na mesiac Mar 2024

Včera (Clackamas) rezervovaný 1-dňový pobyt na mesiac Feb 2024

Včera (Lemberg) rezervovaný 1-dňový pobyt na mesiac Feb 2024

14.02.2024 (Bratislava) rezervovaný 5-dňový pobyt na mesiac Mar 2024

12.02.2024 rezervovaný 4-dňový pobyt na mesiac Feb 2024Tajchy - umelé vodné nádrže


V okolí Banskej Štiavnice sa nachádza sústava umelých vodných nádrží, tajchov, v ktorých s akumulovala voda z atmosferických zrážok a následne sa jej energetický potenciál využíval na pohon banských strojov a zariadení. V súčasnosti slúžia na rekreačné účely alebo zdroj užitkovej vody. Tajch Rozgrund dnes slúži ako zdroj pitnej vody pre Banskú Štiavnicu.

Tajch Evička, Tajch Veľká Vindšachta, Tajch Počúvadlo, Tajch Kreschsengrund, Tajchy Veľká a Malá Richňava, Tajch Bakomi, Tajchy Komorské, Tajchy Veľká a Malá Vodárenská, Tajch Červená Studňa, Tajch Ottergrund, Tajch Klinger, Tajchy Horný a Dolný Michalštôlniansky tajch, Tajch Malý kolpašský, Tajch Veľký kolpašský, Tajch Rozgrund, Tajch Bančiansky, Tajch Beliansky, Tajch Halčiansky, Tajch Dolný hodrušský

Medzi najnavštevovanejšie najmä počas letných mesiacov patria:
Počúvadlo   22 km od Rekreačného domu Vyhne
• Veľké Richňavské jazero
• Tajch Evička
• Veľká Vindšachta