Ubytovanie počas COVID-19


Aktualizované 22.01.2021

 

V čase dovoleného ubytovávania, s ohľadom na pandémiu COVID-19 na Slovensku, platia v Rekreačnom dome Vyhne opatrenia pre Vašu aj našu zdravotnú bezpečnosť nasledovne:

 • žiadny osobný kontakt s personálom Rekreačného domu Vyhne, prípadne minimálne nevyhnutný

  - v priestoroch Rekračného domu Vyhne sú len hostia, ubytovateľ a personál sa počas pobytu hostí v objekte nenachádzajú, sú k dispozícii len na zavolanie.

  - ubytovanie aj odubytovanie telefonicky, bez osobného kontaktu, platba za pobyt môže prebehnúť elektronicky.

 • minimalizovať až vylúčiť stretnutiu ubytovaných hostí,

  - apartmány sú prístupné z vonkajšieho priestoru, v prípade požiadavky budú hostia ubytovaní sami na podlaží bez príplatku, okrem mesiacov júl a august 2021.

 • min.24 hodín pred Vaším príchodom je apartmán v karanténe, niesú v ňom ubytovaní hostia ani prítomný personál,
 • v spoločných priestoroch sú k dispozícii dezinfekčné prostriedky,
 • denne vykonávame upratovanie - dezinfekciu spoločných priestorov, najmä madiel dverí, vonkajších stolov a posedení,