Ubytovanie počas COVID-19


Počas trvania pandémie COVID-19 poskytujeme ubytovanie za podmienok nad rámec požiadaviek vlády tak aby pobyt u nás bol pre Vás aj nás zdravotne bezpečný:

  • ubytovanie/odubytovanie bez osobného kontaktu s personálom, počas pobytu sme dostupní telefonicky, doklad o zaplatení posielame elektronicky na emailovú adresu.
  • hostia budú ubytovaní na celom podlaží sami, aby nedochádzalo ku kontaktu ubytovaných hostí. To znamená že sa obsadí iba jeden apartmán na podlaží, obidva len v prípade spoločnej návštevy viacerých hostí na jednom podlaží, obsadenosť podlažia je tak max.8 osôb, t.j. 2 x apartmán (2+2) osoby.
  • hostia budú mať vyhradenú časť záhrady (vybavenú grilom a posedením), predná záhrada bude vyhradená pre jedno podlažie a zadná pre druhé. Pobyt je teda možný aj v záhrade bez ochranných prostriedkov.
  • každý apartmán bude 24 hodín po odchode hostí (chránime sa my) a aj 24 hodín pred príchodom hostí (chránime Vás) v karanténe, t.j. bez prítomnosti ľudí, upratanie apartmánu prebehne medzi týmito dvomi intervalmi, z toho vyplýva že medzi nasledujúcimi hosťami sú celé 3 dni,
  • počas júla a augusta 2020 možné pobyty minimálne na 3 noci, v prípade obsadenia Piatka a Soboty minimálne 4 noci. Kratšie pobyty možné len vo vymedzených termínoch - viď Rezervačný formulár.
  • pobyty možné iba bez raňajok, do odvolania.